ETL/GINALL & ROBINSON Generálny partner Penati Slovak Open

Share this post

ETL/GINALL & ROBINSON Generálny partner Penati Slovak Open

 

etl

Rozhovor s konateľom spoločnosti ETL/GINALL & ROBINSON Ing. Milanom Kúdelom.

Ako vznikol názov firmy ETL/GINALL & ROBINSON?

  • „Vedel som, že už názov spoločnosti musí zaujať a zároveň vystihovať spôsob jej podnikania. Slovíčko GINALL je skrátené a modifikované anglické slovo „original“, lebo v podnikaní musíte byť originálny formou prístupu ku klientom, distribučným kanálom alebo druhom poradenstva. Druhé slovo ROBINSON vystihuje filozofiu budovania firmy od počiatku svojimi vlastnými silami, nápadmi a šikovnosťou. Výsledkom je spojenie GINALL & ROBINSON.“

Spoločnosť GINALL & ROBINSON sa stala súčasťou skupiny ETL GLOBAL. Aký je význam takéhoto partnerstva? Čo to pre firmu v praxi znamená a čo to prinesie jej klientom?

  • Odpredajom podielu spoločnosti sme sa stali súčasťou siete poradenských firiem a tzv. Masterpartnerom zastupujúcim ETL GLOBAL na území Slovenska. Stali sme sa súčasťou veľkej nadnárodnej rodiny ekonomických profesionálov ale zároveň aj veľmi milých a príjemných ľudí, ktorá je aktuálne 15 najväčšia sieťová poradenská spoločnosť na svete. Získali sme medzinárodné zázemie reprezentované ostatnými partnermi po celom svete, možnosť zdieľať skúsenosti a know-how firmy, ktorá existuje na trhu viac ako 50 rokov a poskytuje dnes svoje služby 320 tisíc klientom po celom svete. Sieť ETL GLOBAL získala naopak do svojho portfólia ďalšiu zaujímavú krajinu s vysokým potenciálom rastu aj z dôvodu silného zastúpenia ETL GLOBAL v Česku, pričom sme si dali za cieľ dostať sa do troch rokov medzi top 7 najväčších poradenských firiem na Slovenku.

Ako ste dospeli k rozhodnutiu stať sa súčasťou ETL GLOBAL?

  • Každý zakladateľ spoločnosti je po nejakom čase postavený pred otázku ako ďalej, alebo kam chce svoju spoločnosť posunúť. Dať jej ďalší impulz zdravého rastu, ambicióznu podnikateľskú víziu. Tejto výzve som čelil aj ja a výsledkom bolo rozhodnutie v tomto úsilí si nájsť medzinárodného partnera. Pripadal som si ako v jednom nekonečnom kruhu. Sám som to poznal z rozprávania svojich klientov, ale pokiaľ to nezažijete doslova na vlastnej koži, ťažko sa to opisuje. V roku 2007 som založil malú spoločnosť, prvého zamestnanca som zamestnal 01. 12. 2011. Dnes máme 60 zamestnancov, jasnú podnikateľskú víziu po boku nových partnerov, na ktorých som hrdý. Títo partneri vzišli z našich posledných slovenských akvizícií a to aj z dôvodu, že poradenský biznis je tak komplexný, že potrebuje viacero hláv v jednej firme. Jedna rieši IT, druhá CRM a tretia obchod a interné vzdelávanie. 

ETL GLOBAL spája odborníkov z oblasti práva, auditu, daňového poradenstva či účtovníctva. Tvorí sieť profesionálov z  viac ako 50 krajín. ETL GLOBAL píše svoju históriu už 50 rokov. Ako vôbec vznikla myšlienka takéhoto prepájania odborníkov?

  • Bolo to prirodzený vývoj. Začiatkom 7O rokov vznikla ETL len ako daňovoporadenská spoločnosť. Skôr či neskôr si ale uvedomíte, že rozsah agendy je oveľa širší a poskytujete často konzultácie a poradenstvo nad rámec pôvodného zamerania. Je to tým, že dane, právo a financie sú neuveriteľne previazané. No a dnes do toho vstúpila ešte globalizácia digitalizácia a špecializácia. 

Aký to má význam? Aké je podnikateľská výhoda takto prepojených odborníkov?

  • Výhodou je, že sa pomerne ľahko a rýchlo viete dostať k rôznym daňovým riešeniam v celom svete. Systémov je mnoho, majú rôzne nastavenie a keď zastupujete klientov, ktorí majú svoje podnikanie v inej krajine alebo naopak, zastupujete zahraničných klientov na Slovensku, je práve takéto spojenie a integrácia v oblasti práva, auditu a daní pod jednou strechou veľmi výhodná. Najmä z pohľadu riešenia konkrétnych prípadov sa môžete oprieť už o nejakú existujúcu skúsenosť. 

Tým, že vaša spoločnosť sa stala súčasťou ETL GLOBAL, skupina rozšírila pôsobenie o ďalšiu európsku krajinu? Vybrali si oni vás, či vy ich?

  • Bolo to vzájomné. ETL GLOBAL hľadala Masterpartnera pre Slovensko. V rámci referencií sa dostali k mojej spoločnosti, už s informáciou, že aj ja hľadám niekoho s medzinárodným skúsenosťami, s kým by som spojil sily. Česká vetva ETL GLOBAL je väčšia a silnejšia – zatiaľ ( smiech ) ako na Slovensku. Slovensko bolo pre nich zaujímavé z dôvodu silnej myšlienka prepojenia, príbuznosti jazyka, legislatívy, ale aj stále veľmi silných a širokých ekonomických vzťahov. 

Aké sú zámery ETL GLOBAL na Slovensku?

  • Úlohou Masterpartnera je budovať stabilnú, rastúcu a funkčnú sieť lokálnych partnerov, ktorej ETL GLOBAL poskytuje svoje zázemie a infraštruktúru, know-how v oblasti IT, starostlivosti o klientov, medzinárodnom vzdelávaní, ale i v distribúcii zahraničných klientov. Jednou z príjemných povinností Masterpartnera je aj vyhľadávanie akvizičných cieľov na poli poradenských, účtovných a audítorských spoločností. Našim hlavným zámerom je poskytovanie kvalitnejších a diverzifikovanejších služieb v našom portfóliu, ale aj samotné rozšírenie o poskytovanie služieb, ktoré sme dovtedy pokiaľ sme neboli súčasťou ETL GLOBAL nemohli poskytovať z dôvodu chýbajúceho adekvátneho odborného a medzinárodného zázemia. 

V čom sa odlišujete od ostatných poradenských firiem, ktoré poskytujú obdobné služby?

  • Zameriavame na malé a stredné podnikateľské subjekty. Náš cieľ na tomto poli je byť najväčšou spoločnosťou v poskytovaní služieb pre malých a stredných podnikateľov. Výhodou je naša dokonalá znalosť potrieb tohto segmentu, ktoré sú iné ako pri veľkých korporáciách, pričom dokážeme týmto klientom priniesť individuálne riešenia, mnohokrát aj s medzinárodným pozadím, poskytnúť vlastný manažérsky softvér s platformou, ktorá vie v účtovníctve analyzovať, vyhodnocovať a robiť vlastný reporting aj controlling presne podľa potrieb klienta. 

Globalizácia sa nezastaví a medzinárodné spolupráce sú nevyhnutné. Darí sa ETL GLOBAL upevňovať svoju pozíciu na trhu najmä takýmito rozvojovými aktivitami? Či už celosvetovo alebo u nás v Európe?

  • Napriek aktuálnej pandemickej situácii sa nám to darí. Podľa posledného The International Accounting Bulletin (IAB) postúpil ETL GLOBAL v Európe z 9. na 7. miesto a vo svete zo 16. na 15. miesto. To asi najlepšie ilustruje snahy a výsledky spoločnosti.

Zdroj :  https://etl-GLOBAL.com/wp-content/uploads/2021/03/PM-2021-ETL-GLOBAL-Rankings-IAB_english.pdf

Milan Kúdela, GINALL & ROBINSON : „Dane nie sú logické ani spravodlivé“

Ako sa idea sieťovej poradenskej organizácie uchytila na Slovensku? 

Táto myšlienka nie je nová a úspešne funguje už niekoľko desaťročí. Na Slovensku sme model spolupráce kapitálovo prepojených poradenských kancelárií spustili v roku 2020 prvou akvizíciou. Sieťová spolupráca prináša nové spôsoby komunikácie a podnikania partnerov, ktorí sú už súčasťou siete, ale taktiež prináša, a čo je pre mňa osobne výzvou, aj nekonečné variácie tvorby podnikateľských aktivít a zámerov samotných partnerov. 

Ako rezonovala idea synergií v povedomí slovenských vlastníkov poradenských kancelárií?

Na základe nášho úspešného napredovania musím povedať, že veľmi dobre. Určite nechcem a nemôžem znižovať vplyv ekonomickej situácie, energetickej krízy či generačnej obmeny majiteľov kancelárií. Avšak hlavnou hybnou silou pri kapitálovom vstupe bola myšlienka spoločného podnikania, výmeny podnikateľských informácií, skúseností a spoločné plánovanie budúcnosti.

Ako sa synergie premietajú do hospodárskeho výsledku?

Organický rast našej siete v minulom roku je na úrovni takmer dvadsať percent. To predstavuje približne 520-tisíc eur. Určite viac ako polovica tohto rastu je v zdieľaných službách a klientoch v rámci siete. Ešte je len končí prvá polovica roka 2023 a my už dolaďujeme ďalšie tri významné kapitálové vstupy v hodnote obratu zhruba päť milión eur. Myslím, že máme pred sebou veľmi zaujímavú budúcnosť.

Kde sú hranice vášho rozširovania?

Pevne stanovené hranice rozširovania nemáme, ale dlhodobý plán je byť na trhu poradenstva pre malé a stredné podniky číslo jedna. A na celkovom trhu poradenských služieb chceme byť hneď za veľkou štvorkou poradenských kancelárií. Takže sa bavíme niekde o obrate medzi 35 a 45 miliónmi eur ročne. Časovo je to dnes ťažko odhadnúť, ale je to pekný plán na najbližších sedem až desať rokov. Dovtedy sa budeme zameriavať na zlepšovanie interných procesov v rámci prepojených služieb medzi partnermi, na zhodnocovanie investícií do vzdelávania zamestnancov a hľadanie ďalších spoločných zámerov na rozširovanie siete ETL SLOVAKIA.

Ako bude vaša sieť na Slovensku vyzerať o 20 rokov? 

Verím, že budeme i naďalej úspešní v rozširovaní dobrého mena ETL SLOVAKIA. Určité časové a hodnotové ciele som už načrtol vyššie, ale organizačný zámer je, že chceme mať partnera v každom meste na Slovensku s počtom obyvateľov nad 30-tisíc obyvateľov. Takže bavíme sa o celkovom počte najmenej 40 až 50 partnerov. Samozrejme prvých päť miest s najvyšším počtom obyvateľov na Slovenku ma špecifické postavenie, lebo v týchto mestách ich môže byť aj viac, tak ako to aj dnes vidieť na štruktúre aktuálnych partnerov.

Prečo existuje spojenie golf a ETL/GINALL&ROBINSON s.r.o.

Považujem golf za veľmi džentlmenský šport a jeho športové pravidlá sú veľmi blízke podnikateľským pravidlám a zásadám, ktorými sa snažím riadiť. Ihrisko Vám nič neodpustí a akákoľvek športová pýcha je hneď „odmenená“ aktuálnym výsledkom hry. Hráte vždy sám za seba a nik za vás nič neuhrá. Je to presne princípom „ROBINSON“, ktorý so popísal vyššie keď som odpovedal na vznik obchodného názvu spoločnosti, takže to športovo-podnikateľské puto je naozaj silné.   

ETL GLOBAL je nadnárodná sieť poradenských spoločností líder v oblasti daňové ho poradenstva s viac ako 50 ročnou históriou so sídlom v nemeckom Essene. Spoločnosť ako sieť poradenských spoločností integruje 13 tisíc konzultantov, daňových poradcov, advokátov a audítorov vo viac ako 5O krajinách na celom svete. Podľa posledného rebríčka World Survey v International Accounting Bulletin (IAB) je 15 najväčšou sieťovou spoločnosťou na svete v oblasti daní, práva, auditu a účtovníctva.